Amsterdam Oost


Beste BUUV-ers van Amsterdam Oost,

Aan al het goede komt (helaas) een eind. Zo ook aan BUUV Amsterdam Oost; met ingang van 14 augustus 2018 stoppen wij ermee. Vanaf dan kunt u niet meer bij ons terecht voor burenhulp. Wij willen jullie natuurlijk niet helemaal in de steek laten, vandaar het volgende:
Er zal met iedereen die dit jaar nog actief is geweest op de website van BUUV contact worden opgenomen om te kijken of we jullie hulpvraag of hulpaanbod via andere wegen toch nog kunnen invullen. Voor nieuwe hulpvragen of hulpaanbiedingen willen we jullie hierbij wijzen op de volgende organisaties die actief zijn in Amsterdam Oost en die je daarbij zouden kunnen helpen:

Tenslotte willen we iedereen bedanken voor het actief zijn bij BUUV! Het was een mooie periode waarin veel buur(t)contacten zijn gelegd en waarmee veel mensen elkaar hebben kunnen helpen. We hopen dan ook dat we jullie en jullie elkaar via andere kanalen in de buurt zullen blijven zien.

Met vriendelijke groeten,

BUUV Amsterdam Oost Team